Verben konjugieren – odmieniać czasowniki

Tutaj znajdziesz ułożony alfabetycznie wykaz czasowników, które wcześniej pojawiły się w boxie na stronie głównej:

  • diskutieren über etwas Akk – dyskutować o czymś B
  • essen – jeść
  • holen – przynosić
  • nehmen – brać
  • springen – skakać
  • lieben – kochać
  • machen – robić

diskutieren über etwas Akk– dyskutować o czymś

ich diskutiere
du diskutierst
er/sie/es diskutiert
wir diskutieren
ihr diskutiert
sie/Sie diskutieren

essen – jeść

ich esse
du isst
er/sie/es isst
wir essen
ihr esst
sie/Sie essen

nehmen – brać

ich nehme
du nimmst
er/sie/es nimmt

wir nehmen
ihr nehmt
sie/Sie nehmen

holen – przynosić

ich hole
du holst
er/sie/es holt

wir holen
ihr holt
sie/Sie holen

springen – skakać

ich springe
du springst
er/sie/es springt
wir springen
ihr springt
sie/Sie springen

lieben – kochać

ich liebe
du liebst
er/sie/es liebt
wir lieben
ihr liebt
sie/Sie lieben

machen – robić

ich mache
du machst
er/sie/es macht
wir machen
ihr macht
sie/Sie machen