Top Beiträge

Wiederholung: Kapitel 2 Modul 2 – powtórzenie

Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Wir smart 1”.    einen Besuch bekommen – mieć gości sehr gut – bardzo dobrze ≠ sehr schlecht – bardzo źle …

Lies mehr ...

Adjektive: Wohnungsbeschreibung – przymiotniki: opis mieszkania

  Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „Wir smart 1”.   klein – mały groß – duży großzügig – przestronny geräumig – przestronny nützlich – użyteczny praktisch …

Lies mehr ...

In der Lego-Stadt – w mieście z lego

  Hier ist eine Übung für die 2. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 2”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 2. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „ABC Deutsch 2”.   Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania.       In der Lego-Stadt Kliknij w ten link i przejdź do …

Lies mehr ...

Buchstabe ei und k – literka ei oraz k

Eine Übung zu Buchstaben – „ei” und „k”. Ćwiczenie dotyczące literek „ei” oraz „k”   Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Finde Paare. Znajdź pary.  

Lies mehr ...

Buchstabe ch und z – literka ch oraz z

    Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.   Übung 1. Finde Paare.  Znajdź pary. Übung 2. Finde Paare.  Znajdź pary.   Bei Störungen bitte hier klicken.  

Lies mehr ...

Was macht Sim im Herbst? – Co robi Sim jesienią?

die Birne – gruszka die Äpfel – jabłka (der Apfel – jabłko) die Blätter – liście (das Blatt – liść) die Kastanien – kasztany (die Kastanie – kasztan) die Herbstmännchen – jesinne ludziki die Katanienmännchen – ludziki z kasztanów die Herbstmännchen (l. mnoga) – są to ludziki wykonywane przez dzieci jesienią z …

Lies mehr ...

Wohin gehst du? – Dokąd idziesz?

Wohin gehst du? – Dokąd idziesz? gehen – iść Ich gehe … – ja idę … Du gehst … – ty idziesz … … ins Kino – do kina … ins Theater – do teatru … auf den Sportplatz – na plac sportowy … in die Schule – do szkoły …

Lies mehr ...

Meine E-Mail-Adresse ist – mój adres mail to

die E-Mail-Adresse – adres mailowy die E-Mail (auch das E-Mail) – e-mail, poczta elektroniczna die E-Mail-Box – skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka pocztowa   Hier ist eine Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje na podręczniku …

Lies mehr ...

Zu Hause – w domu

Hier ist eine Schüttelsatz-Übung für die 4. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajduje się ćwiczenie „rozsypanka wyrazowa” dla klasy 4. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 1”.   Bilde aus den vorgegebenen Wörtern Sätze. Ułóż zdania z podanych elementów. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit …

Lies mehr ...

Wohin fährst du in den Urlaub? – Dokąd jedziesz na urlop?

  Hier ist eine Schüttelsatz-Übung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2: Kapitel 2, Modul 4”. Tutaj znajduje się ćwiczenie „rozsypanka wyrazowa” dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr   Bei Störungen bitte hier klicken.

Lies mehr ...

Alltägliches – Codzienność

Hier ist eine Wiederholungsübung für die 5. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 40 Fragen. Tutaj znajduje się ćwiczenie powtórzeniowe dla klasy 5. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Wir smart 2”. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy 40 …

Lies mehr ...

Was tut dir weh? – Co cię boli?

Was tut dir weh? – Co cię boli? Mir tut … weh. – Boli mnie …   Übung 1. Was tut dir weh? Schau dir das Bild an und sag es auf Deutsch. Co  cię boli. Przyjrzyj się obrazkom i powiedz to po niemiecku. Karteikarten erstellt von Damian Wierzchowski mit …

Lies mehr ...

Im Märchenland – w krainie baśni

der Drache – smok der gestifelte Kater – kot w butach der König – król der Prinz – książe der Ritter – rycerz die Eiskönigin – Völlig unverfroren – Kraina lodu die Hexe – czarownica die Königin – królowa die Prinzesin – księżna die Rapunzel – roszponka das Aschenputtel – …

Lies mehr ...

Auf dem Sportplatz – na placu sportowym

  Hier ist eine Übung für die 3. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 3”. ​   Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Lies mehr ...

Czas przeszły Perfekt

Hier sind die Übungen für die 6. Klasse. Diese Übungen basieren teilweise auf dem Kursbuch „Wir smart 3”.   Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 6. Ćwiczenia bazują częściowo na podręczniku „Wir smart 3”. Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.  ÜbungBilde Sätze im Perfekt aus dem …

Lies mehr ...

Modalverben – czasowniki modalne

Hier sind die Übungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 5. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 2”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je. Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Modalverben. …

Lies mehr ...

Mein Tagesablauf – Trennbare Verben

Hier sind die Übungen für die 5. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 2”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 5. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 2”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je. Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Mein …

Lies mehr ...

Meine Familie

Hier sind die Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 1”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 1”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je. 1.  Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – …

Lies mehr ...

Was kann man im Winter machen? – Co można robić zimą?

Hier sind die Übungen für die 3. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”. Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 3. Ćwiczenia bazują na podręczniku „ABC Deutsch 3”.   Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.  Übung Ordnen Sie die Sätze den Bildern zu. …

Lies mehr ...

Perfekt – czas przeszły

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego _________ lub __________. oraz z imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt (PP) Do czasowników posiłkowych zaliczamy dwa czasowniki, które już znacie: sein – haben Oba te czasowniki odmieniają się nieregularnie i ich odmiany należy nauczyć się na pamięć. Dla przypomnienia link do odmiany …

Lies mehr ...