Vierte Klasse

Meine Familie

Hier sind die Übungen für die 4. Klasse. Diese Übungen basieren auf dem Kursbuch „Wir smart 1”.

Tutaj znajdują się ćwiczenia dla klasy 4. Ćwiczenia bazują na podręczniku „Wir smart 1”.

 

Wähle eine Übung und mach sie. Wybierz ćwiczenie i wykonaj je.

1.  Übung Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Meine Familie.
Ułóż zdania z podanego słownictwa – Moja rodzina.24 Sätze – 24 zdań
2. Übung  Ordnen Sie die Übersetzungen den Sätzen zu. – Meine Familie
Przyporządkuj zdania do tłumaczenia. Moja rodzina 13Familienmitglieder – 13 członków rodziny, 12 Ausdrücke – 12 zwrotów – 12 Adjektive – 12 przymiotników, 16 Sätze zum Übersetzen – 16 zdań do tłumaczenia

 

Erklärung Alle diese Übungen wurden mit dem Program Hot Potatoes erstellt. Unten eine Liste mit kurzer Erklärung von den Übungsarten.

Wszystkie te ćwiczenia powstały w programie Hot Potatoes. Poniżej lista z wyjaśnieniem typów ćwiczeń.

[Quiz] Quiz – quiz
[Schüttelsatz] Schüttelsatz – zdanie rozsypanka
[Zuordnungsübung] Zuordnungsübung – ćwiczenie przyporządkuj/posegreguj/ułóż w kolejności
[Kreuzworträtsel] Kreuzworträtsel – krzyżówka
[Lückentext] Lückentext – uzupełnianie luk