Vierte Klasse

Klasse 4

Vierte Klasse

Hallo!

Du bist auf jeden Fall ein Schüler oder eine Schülerin aus der 4. Klasse. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Dein Neugier ist vollkommen in Ordnung.

Wenn du irgendeine Idee hast, was du mehr lernen möchtest, kannst du hier ruhig einen Kommentar schrieben. Ich werde es lesen können, so dass wir uns gemeinsam verbessern.

Keine Angst!

Cześć!

Ty jesteś na pewno uczniem lub też uczennicą z 4. klasy. Jeśli nie, to też dobrze. Twoja ciekawość jest zupełnie w porządku.

Jeśli masz jakiś pomysł, czego chciałbyś/chciałabyś się uczyć, możesz spokojnie napisać to w komentarzu. Ja będę mógł to przeczytać, a tym samym będziemy się wzajemnie poprawiać.

Bez strachu!