Home / Klasse 3 / In der Waldschule – w leśnej szkole
Dritte Klasse

In der Waldschule – w leśnej szkole

Hier ist eine Übung für die 3. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 3”.

[Wortschatz]

die Lehrerin – nauczycielka

der Lehrer – nauczyciel

die Schule – szkoła

die Schülerin – uczennica

der Schüler – uczeń

die Kreide – kreda

die Tafel – tablica

die Hausaufgabe – praca domowa

Verbinde. Połącz.

 

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Verben: Grundformen – czasowniki: formy podstawowe

Aufgabe 1. Finde Paare. Bei Störungen bitte hier klicken.