Home / Geschichte und Kultur / Berühmte Frauen in Deutschland
Geschichte und Kultur

Berühmte Frauen in Deutschland

Quiz o sławnych, znanych i cenionych osobistościach na świecie. W tej wersji mowa jest tylko o znanych Niemkach.

Zuordnungsübung: Finde Paare.
Ćwiczenie dopasowywanie: Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Über PanGermaniak

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz języka mniejszości narodowej. Od 2 lat tworzę materiały online do nauki niemieckiego dla moich uczennic i uczniów. Multiplikator projektu "Erlebnisreise mit Deutsch" - "Z niemieckim w drogę".

Check Also

Meine Mutter ist … – moja Mama jest …

Hier ist eine Übung für die 1., 2., und 3. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla …