Aussprache – wymowa

Lies die Regeln, wie man diese Einzelne Buchstaben ausspricht.
Przeczytaj reguły, jak wypowiada się pojedyncze litry.

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
dtjako [t]Stadt, Verwandte
ckjako [k]Zucker,
chnajczęściej podobnie do [ś]ich, Bücher,
po a, o, u, au jak [ch]Dach, acht, kochen, hoch, Buch Kuchen, auch, Bauch,
przed s, r, l jak [k]sechs, Chronik,
hna początku wyrazu jak polskie [ch]hoch, Hobby, heißen,
w pozostałych miejscach – nie wymawiamy Theater, wohnen, Bahn,
igna końcu sylaby jak [yś/iś]ledig, zwanzig,
iglichna końcu sylaby jak [ykliś/ikliś]königlich,
qujako [kw/kf]Quadrat, Quiz, bequem,
sna początku przed samogłoską,
między samogłoskami [z]
Sonne, Sommer, Socke, Sohn
Dose, Rose, Hose, Museum
po n, l, m, r [z]Pinsel, Insel,
w przyrostkach -sal, -sam [z]langsam, sparsam, universal,
w pozostałych przypadkach [s]Bus, Eis, Autos,
spna początku słowa [szp]Sport, Spiel, Spanien
stna początku słowa [szt]Stadion, Stunde, Stefan,
ßjako [s]Spaß, groß, Größe, heißen
schwymawiamy jako [sz]Schule, Kirsche,
tw wyrazach łacińskich
przed i [c]
Patient, Nation, Ravolution,
w innym przypadku jak [t]Tier, Tante, Toleranz, Tisch,
tschjako [cz]Tschüs, Deutschland, Deutsch,
tzjako [c]Katze, Tatze, Witz, Blitz, putzen
vna końcu wyrazu [f]positiv, negativ, naiv
pozostałe wyrazy:
[f] albo
[w]

Vater, von, vier,
Virus, Vase,
zjako [c]Zeit, Zebra, Notiz, kurz, Polizei,

Dyftongi

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
ei, ai, ay,jako [aj]zwei, drei, Mai, Eis,
eu, äujako [oj]neu, Mäuse, Europa,
aujako []Auto, Baum,
iejak polskie [i] w wyrazie igłavier, sieben, Drogerie, Galerie,
oew nazwiskach jako [ö]Goethe,

Umlaut – przegłos

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
öjęzyk lekko cofnięty do tyłu (jak przy niemieckim e, usta zaokrąglone jak do o. Dźwięk pośredni między o/e.Köln, können,
schön, Öl, Möwe
äjak polskie [e]Äpfel, Käse, spät, März
üusta w lini prostej jak do u lecz wymawiamy i
dźwięk pośredni między i/u
Übung, fünf,

Dodatkowe informacje

  • Podwójne spółgłoski czytamy pojedynczo, np.
    • tt – hatten – [t]
    • nn – beginnen – [n]
    • mm – kommen – [m]

Übung 1.

Lies die Wörter. Beachte die Ausspracheregeln.
Przeczytaj poniższe słowa z zachowaniem zasad wymowy.

Tag, Vision, nicht,
Katze, Tasche, Schule,
hübsch, Faust, See,
ohne, Uhr, hell,
Leute, schön, vor,
Ration, bald, ich,
nichts, Stadt, dann,
Meer, Zentrum, Kirche,

Check Also

Unregelmäßige Verben

Unregelmäßige Verben – czasowniki nieregularne

W języku niemieckim w zależności od czasownika odmieniamy go na kilka sposobów. Brzmi to dość …