Auf dem Sportplatz - na placu sportowym

Auf dem Sportplatz – na placu sportowym

Auf dem Sportplatz – na placu sportowym

 

Hier ist eine Übung für die 3. Klasse. Diese Übung basiert teilweise auf dem Kursbuch „ABC Deutsch 3”.

Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 3. Ćwiczenie bazuje częściowo na podręczniku „ABC Deutsch 3”.

 

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr